Lægaard Mølles venner

   Forsiden

Er det muligt at renovere
Lægaard Mølle?

Det er forhenværende direktør og ejer af Rømer Glas A/S, Ole Rømer, Holstebro, der rejser det spørgsmål i erkendelse af, at alle gamle bygninger snart er helt borte i Holstebro.

Af Frede Rosenberg

Han siger, at han i sin tid, da Tvis Mølle blev sat i stand, gik og fulgte lidt med i   renoveringen. Nu har han overvejet, om den succes kan gentages med Lægaard Mølle, som er så forfalden, at den er næsten ikke eksisterende.

” Mon ikke der, som ved Tvis Mølle, findes tidligere håndværkere, der har lyst til at prøve kræfter med projektet. Andre end håndværkere kunne måske også være interesseret - her tænker jeg bl.a. på unge, ledige, der er kendt i Kommunens Arbejdsmarkedsafdeling. For dem kunne deltagelsen i projektet måske være en vej til at skabe interesse for en håndværkeruddannelse – og samtidigt en social oplevelse”, siger Ole Rømer.


Holstebro platten 1978
Motiv Lægaard Mølle.
Tegnet af: Ukendt.

 

 

 

 


Turistmål Han peger også på, at en renoveret Lægaard Mølle vil give et løft til Holstebro Anlæg - ikke alene til glæde for byens borgere, men også for turister. Hvor meget renoveringen bør omfatte, kan han ikke bedømme endnu. Men møllehjulet er i meget dårlig stand, og kan slet ikke køre rundt. Ligeledes er selve møllebygning i stærkt forfald. ”Nu vil jeg forhøre mighos Holstebro Kommune og Holstebro Museum, om man der finder gehør og mulighed for at realisere projektet. For en eventuel renovering skal ske i et samarbejde med de to institutioner”, siger Ole Rømer.

Byplanlægger-arkitekt Niels Henrik Ross Petersen, Planafdeling, Holstebro Kommune, siger kort, at han ikke kender ret meget til Lægaard Mølle, og af samme grund har han på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til det påtænkte projekt. Han siger dog, at kommunen altid er glad for at høre om den slags initiativer fra borgerne.